Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för BRF Trollskogen är nu klar och kan laddas ner via nedan länk eller på länk under fliken ”Dokument”.

Årsredovisning 2018

Det börjar dra ihop sig till årsstämma och det är nu det är nu läge att skicka in motioner till styrelsen och stämman.

Motioner kan skickas in av medlemmar i BRF Trollskogen och skickas via epost till styrelse@trollskogen.org. Vänligen märk rubiken med Motion och dess ämne.

Årsredovisningen kommer publiceras inom kort och kallelse kommer delas ut under veckan.

Motioner till årsstämma

Nu finns protokoll från årsstämman som hölls 2018-06-13

180613 Protokoll årsstämma

Föreningen publicerar inte röstlängder externt men vill man som boende ha insyn är man välkommen att kontakta styrelsen.

Årsstämma 2017/2018

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 är nu klart och kallelse till stämma kommer inom kort.
Revisionen är utförd av Bo-Eric Svensson som vald revisor av BRF Trollskogen

Ladda ner Årsredovisning 2017 BRF Trollskogen

Årsredovisning 2017

Protokoll från extrastämma för 2016 som hölls 2018-01-10. På extra stämman beslutades om de bordlagda frågorna kring årsredovisningen då den ej var komplett vid ordinarie stämma.

Stämman beslutade att godta redovisningen samt att ge dåvarande styrelse ansvarsfrihet. På frågan om förändring av stadgarna röstade även stämman för att genomföra förändringen.

På begäran från medlemmar publicerar vi ej röstlängden. Vill man ta del av den kan man kontakta styrelsen så delar vi dem gärna.

Bilaga 2 2018-01-10

Protokoll extra stämma 2018-01-10