Laddstolpar

På senaste årsmötet bestämdes det att vi skall utreda förutsättningar för att installera elbils laddare i garaget. Flera mäklare har redan ställt frågan om vi har elbils laddare i garage så det verkar vara högaktuellt och ett behov finns redan idag och i framtiden.

Med hjälp av Therese som boende i föreningen och engagerad i frågan utfört en förstudie om vilken lösning är lämplig för BRF Trollskogen men även vilka typ av tjänster runt en installation som är värdefulla för att maximera den investering som krävs.

BRF Trollskogen har sök bidrag för installation av utrustning för att ladda elbilar samt fått godkänt på ansökan. Det ekonomiska stödet betalas ut efter att föreningen slutfört installationen och kan redovisa fakturor för kostnader av installation samt laddboxar och antal.

Mer information om hur bidraget fungerar kan du läsa på hos Naturvårdsverket.

Bakgrund och förutsättningar

Vi har gjort en förfrågan hos ett antal elinstallatörer för att se vilka förutsättningarna vi har för att installera laddboxar i vårt garage. Det började med att vi tog in en elinstallatör som på plats bedömde att det gick enkelt att installera laddboxar på 26 P-platser i vårt garage. Therese sammanställde sedan ett förfrågningsunderlag (FU) som skickades ut till ett antal andra närbelägna elinstallatörer.

Förfrågningsunderlaget omfattar: 

 • Prisförfrågan, en skriftlig förfrågan med våra krav
 • Förslag på olika installationsutbredningar (26-platser och 36 platser) 
 • Konstruktionsritning på cembrit-fasadskivor för montage av laddbox.
 • Generella planritningar som visar garage med elcentraler

Gullikssons EL och Eways är de två elinstallatörer som har varit villiga att ge oss flera än ett offertförslag. Jag med flera rekommenderar därför dessa två. De är båda närbelägna, lyhörda och måna om en bra och pålitlig installation samt ger oss möjlighet att välja och ändra vilken typ laddbox vi önskar installera. 

Vi har som mål att maximera antal laddboxar då vi önskar nyttja naturvårdsverkets bidrag till fullo. Det var endast Gullikssons EL som snabbt tog fram flera offerter på följande laddboxpaket:

 • 26 P-platser
 • 36 P-platser
 • 61 P-platse
 • 26 P-platser med laddbox + 45 förberedande P-platser (71 platser är alla platser i garaget).

Generella förutsättningar för samtliga laddboxförslag:

 • Använder sig av laddboxar som är typgodkända hos Naturvårdsverket. 
 • Har RFID-kort där vare laddboxägare kan starta och stoppa laddning på plats eller via en dataapplikation. 
 • Laddboxar har ett öppet API, detta för att kunna integrera med alla system samt OCPP standardprotokoll. Förvaltaren Storholmen gör detta gratis
 • Vi har begärt att garantitiden är 5år för installation och material.
 • Kostnad för molntjänsten som är en servicetjänst och inte ett betalsystem är inräknad i laddboxofferter. 
 • Kostnad för betalsystem ingår ej i offerter och endast de aktiva laddboxarna debiteras. 
 • Hur effekten fördelas från de två elcentralerna till laddboxarna varierar men viktigast för oss är att det är en dynamisk lastbalansering. 

Jämför de två bästa elinstallatörerna

Gullikssons ELEWAYS

+ Om vi väljer betalningsmodell 1 kan de som har aktiv laddbox betala av på lånet. 
Det är billigaste för oss är om Storholmen erbjuder sina tjänster utan extra kostnad.
+ Zaptec är den modernaste laddboxen på marknaden. 
+ Erbjuder en gratis servicemolntjänst och är det något fel bytes hela laddboxen.
+ Anser att det inte behövs en årlig produktservice av laddboxarna då det sker digitalt. 
– Tillkommande serviceavgift för att byta eller installera en ny laddbox enligt deras serviceavtal.
+ Har ett eget mycket uppskattat betalsystem som är mycket smidigt.
+ ChargeAmps Halo 3-fas 16A laddbox är billigast på marknaden.
– Laddbox har ett Schuko-eluttag som monteras vid sidan av laddboxen och det tro inte jag är så bra i vårt trånga garage och sammantaget ser det ganska fult ut.
– Offert blir dyrare om vi väljer en annan laddboxprodukt.
-/+ Årlig service av laddboxarna för en kostnad enligt deras servicaavtal.
– Tillkommande serviceavgift för att byta eller installera en ny laddbox enligt deras serviceavtal.
– Servicemolntjänst ingår i deras betalsystemtjänst. De har rekommenderat FLOW Startavgift 47kr/mån + 30öre/kWh. Notera att de har andra alternativ.   
(+) plus-tecken som fördel och (-) minus-tecken som nackdel

Förstudien resulterar i att vi bör välja förslag från GullrikssonEl där vi installerar 26platser samt förbereder med kablage för ytterligare 45 platser men ej installerar boxar. Detta skulle maximera bidraget från Naturvårdsverket samt ge oss en framtidssäkrad installation.

Styrelsens förslag till extrastämma

Styrelsens förslag som presenteras på denna sida är det som extrastämman skall ta ställning till i sin helhet.

I förslaget ingår att anlita Gullriksson El för arbete men begränsa antalet platser till 15st samt att inte göra förberedande installation av fler platser då finns osäkerheter om att det omfattas av bidraget. Total investering exklusive bidrag 300 000sek. Med bidrag på 181 250sek från Naturvårdsverket får vi en total kostnad om 118 750sek. Denna kostnad kommer att skrivas av över 15år i föreningens bokföring. Detta leder till en ökning av föreningens kostnader om 7916 sek per år.

Föreningen har god likviditet och inget behov av finansiering av denna investering finns. Storholmen kommer att instrueras att bokföra alla kostnader kring laddplatser separat för att möjliggöra detaljerad kostnadsuppföljning inklusive service/reparation etc.

Styrelsen anser att det inte är försvarbart att installera mer än 15st laddplatser i nuläget samt att utbyggnad kan göras löpande och troligen med nya bidrag från Naturvårdsverket beroende på vad Regeringen beslutar.

Debitering av laddning och service avgifter

En förening som BRF Trollskogen har inte rätt att sälja el eller effekt mer än att föra vidare en direkt kostnad. Däremot har vi en möjlighet att ta ut en service avgift eller liknande för den erbjuda tjänsten.

Respektive laddplats kommer debiteras hyresgästen månadsvis via den vanliga avi som skickas ut där förbrukningen specificeras. Styrelsen föreslår att i dagsläget ej debitera extra för nyttjade av laddplatsen men om det blir höga extra kostnader kommer detta kunna beslutas och kommuniceras av styrelsen.

AimoPark kommer att fortsätta debitera avgiften för parkeringen som tidigare.

Garagets platser och kö

Reglerna kring garageplatser och vilka som har rätt att parkera sköts av AimoPark på instruktioner från Styrelsen.

Styrelsens förslag är att instruera AimoPark att justera boendes parkeringsplatser så att de som innehar en garageplats idag och önskar plats för att ladda sin bil samt kan påvisa att faktiskt behov av laddning av bil finns justera boendes parkeringsplatser efter bästa möjliga förmåga. Att ha behov av en laddplats ger ej förtur i en kö.

Kö, placering och debitering av garageplatser sköts som vanligt av AimoPark som tar ut en avgift om 1200kr per månad.

Ekonomi

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna denna investering om 300 000sek för att öka värdet på fastigheten samt göra individuella lägenheterna mer attraktiva på marknaden. Styrelsen föreslår även att stämman godkänner de föreslagna regler, rutiner och debiteringar som föreningen kommer ta ut i samband med nyttjande av laddplatser.

Stort tack

Styrelsen vill rikta ett stort tack för de noggranna och väl utförda arbete med förstudie som Therese har utfört inklusive säker lösning för montering av laddboxar på isolerade väggar samt sammanställning av offerter.

Styrelsen väljer att inte publicera alla offerter eller förstudie i sin helhet då denna förstudie innehåller offerter från ett flertal aktörer i Stockholm samt att priser kan antas vara affärshemligheter.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Trollskogen i Mariehäll.