Brev

Här läggs inkomna brev m.m. till föreningen som saknar ”värde”. Mer av informationskaraktär.

Stadsbyggnadskontoret 2015-15316

2016-03-17 Nytt bostadskvarter i stadsdelen Mariehäll, Annedal, vid korsningen Tappvägen/Annedalsvägen Det går att se hela planförslaget på denna hemsida.