Om Trollskogen

Bostadsrättsföreningen Trollskogen Mariehäll registrerades hos Bolagsverket den 10 februari 2014. Och har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ändamålet beskriv som:

  • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.
  • Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.
  • Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
  • Firman tecknas av styrelsen eller av två ledamöter i förening.

Juridiskt namn:
Bostadsrättsföreningen Trollskogen Mariehäll

Organisationsnummer:
769624-9452.