Mäklare

Välkommen till vår presentation främst avsedd för mäklare/mäklarassistenter. Här har vi samlat svaren på de frågor som brukar förekomma i era förfrågningsunderlag. Vid fler frågor kontakta gärna styrelsen via e-post (styrelse@trollskogen.org). Kontrollera gärna om någon information har förändrats med styrelsen.

Lägenhetstyper

1 rok 32-38 kvm 16 st
2 rok 38-65 kvm 29 st
3 rok 73-90 kvm 17 st
4 rok 91-102 kvm 37 st
5 rok 105-120 kvm 6 st

Kommunikationer

Tunnelbana
Från Sundbyberg centrum går Tunnelbanans blå linje, därifrån tar man sig lätt in till Stockholm City.

Pendeltåg
Från Sundbyberg centrum går pendeltåget som trafikerar sträckan Bålsta, Stockholms central, Odenplan och Nynäshamn.

Tvärbanan
Den nyligen utbyggda Tvärbanan har sin närmaste hållplats vid Bällstabron, ca 10 min gångväg från Trollskogen. En ny hållplats för tvärbanan byggs även vid Solvalla med en gångtunnel från Annedal.

Buss
Flera busslinjer passerar Annedal, varav några som stannar inom området. Bussarna går bland annat till Blackeberg, Spånga och Sundbyberg. SL kommer att ha en busshållplats utanför Emils gata 11.

Service

I Annedal finns närservice och det finns flera caféer & restauranger samt ICA Nära och Direkten. En träningslokal, diversehandel, blomsteraffär, hårsalong, tandläkare m.m. finns också i området. Utbudet ökar samtidigt som området blir mer färdigställt. För shopping finns både Bromma Blocks, med ca 80 butiker och flertalet restauranger samt Sundbybergs centrum med sin charmiga småstadskaraktär.

Sophantering

Hushållsavfall lämnas i sopnedkast som finns belägna på fastighetens innergård. Sopnedkasten är anslutna till en för Annedal gemensam sopsugsanläggning. För sortering av plast, metall, el, glas, wellpapp samt batterier finns miljörum inom fastigheten.

Inglasning balkonger (uppdaterad 2022-03-18)

Föreningen har avtalat med AB Svenska Lumon om inglasning av balkonger och medlemmer uppmanas att kontakta dem för frågor eller beställningar av inglasning av balkonger. Inglasningen bekostas i sin helhet av medlemmen enligt den avtalade prislista föreningen har med AB Svenska Lumon.

Värme och ventilation

Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet och lägenheterna har vattenburen värme till rummens radiatorer. Huset har frånluftsventilation med återvinning av värme.

El, Telefon, TV och IT /bredband

Förbrukningen av hushållsel mäts genom separata lägenhetsabonnemang. TV, telefoni och data i gemensamt stjärnnät med modularuttag (RJ45) är installerat i lägenheterna. Uttag finns i varje rum förutom våtrum och klädkammare. Föreningen har tecknat ett avtal med Ownit för distribution av bredband/tv/telefon. 500-1000 Mbps per lägenhet och ett flex abonnemang för TV, detta debiteras varje lägenhet 159kr/månaden av föreningen.

Tvättstuga

Lägenheterna har tvättmaskin och torktumlare eller är utrustade med en kombimaskin. Gemensam tvättstuga finns inte.

Trapphus

Golv med granitkeramikplattor; målat betonggolv på garageplan; trappor med terazzo; målade väggar; akustikplattor i tak. Trapphusen är utrustade med en större så kallad möbelhiss. Entrépartier passeras med portkod. Inne i trapphuset är postboxar samlade på entréplan i respektive trapphus. Utanför varje bostadsdörr finns en hållare för den egna morgontidningen.

Drift och skötsel

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma ytor och markytor. Till gemensamma utrymmen hör i huvudsak hiss, trapphus, entré, cykel- och rullstolsförråd, garage och teknikutrymmen på källarplan. Hissarna är anslutna till jour dygnet runt med larmanordning fast installerad i hissen. Hissarna inspekteras av ackrediterat bolag minst en gång per år. Trappstädning och fastighetsskötsel utförs av entreprenör enligt avtal.

Den ekonomiska förvaltningen såsom utskick av avier, ”hyres”-betalningar liksom hantering av pantsättningar/mäklarbilder m.m. sker genom Storholmen Förvaltning AB (556473-6030). Ni når dem på telefon 0771-784746 eller via deras hemsida Storholmen Direkt.

Parkering

Inom fastigheten finns ett parkeringsgarage med infart från Tummelisas Gata 5. Antal parkeringsplatser är 71 stycken. Besöksparkeringar finns på gatorna runt om fastigheterna. Aimo Park admininstrerar allt gällande parkering i garaget. Parkeringen är avgiftsbelagd vissa tider.

Elbilsladdning

Föreningen har även 15st laddplatser i garaget som kan bokas samtidigt som du ansöker om en parkeringsplats. En laddplats kostar 100kr / månad utöver den vanliga kostnaden om 1200kr/månad samt att man blir debiterad förbrukningen via avin för årsavgiften som skickas ut månadsvis. Du kan läsa mer på sidan om laddstolpar

Årsavgiften (”månadshyran”)

Årsavgiften skall täcka bostadsrättshavarens del av föreningens gemensamma kostnader, till exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring. I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen. Årsavgiften betalas i förskott. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna kan medlemmarna i hög grad påverka driftkostnaderna. Höjning av avgiften med 10% gjordes 2023-01 och var första justeringen i föreningens historia. Dialog pågår om en eventuell ytterligare höjning men inget beslutat (2023-08)

Detta ingår i årsavgiften
Förutom föreningens gemensamma åtaganden även lägenhetens kallvattenanvändning, uppvärmning (till 20 grader).
Detta ingår inte i årsavgiften
Varmvatten, hushållsel, internetuppkoppling, fast telefoni, extra TV-kanaler, parkeringsplats, hemförsäkring.

Mer information (gällde den 19 feb 2016)

Föreningen bildades 2103 och är en så kallad äkta bostadsrättsförening. Föreningen tar i dagsläget ut en pantsättningsavgift samt överlåtelseavgift enligt de i stadgarna högsta angivna procentsatserna. Då föreningens fastighet är nybyggd så finns det ingen planerad större reperation/underhåll inom de närmsta åren.

  • Föreningen har INTE prövat medlemskap som juridisk person.
  • Föreningen betalar tomträttsavgift till Stockholm Stad löpande under året. Avtalet gäller i tio år i taget. Datum för avtalet är 2012-04-01.
  • Då fastigheten är relativt nybyggd finns inga större renoveringsbehov planerade.

Energideklaration 2018

Föreningen har slutfört sin energideklaration i december 2018. Du kan ladda ner dem för båda huskropparna enligt nedan länkar genom att klicka på bilderna.

Emils Gata 9 huset Tummelisas Gata 3 huset
Energideklaration_Trollskogen_Emilsgatan_9 Energideklaration_Trollskogen_Tummelisas_gata_3