Laddstolpar

Det finns i nuläget 15st laddstolpar installerade i vårt gemensamma garage. Från 22/3 2021 kan man börja boka/söka laddplats.

Processen innebär att du som boende meddelar Aimo Park att du önskar en laddplats. Aimo kommer att meddela dig och storholmen om vilken p-plats samt när du får tillträde till platsen.

Det kan dröja viss tid innan du får tillträde till en plats då Aimo troligen behöver flytta runt brukare i garaget efter bästa förmåga.

För att boka en laddplats

  • Kontakta AimoPark
    • För att ladda din bil behöver vi en e-post adress, vänligen uppge denna i din kontakt med Aimo
  • Avvakta besked från Storholmen
  • Börja ladda din bil.

Instruktioner för användning av laddstolpar samt inloggning med mobiltelefon

Avgifter och debitering

När du har en p-plats kommer du debiteras 100kr extra för att du nyttjar en laddplats samt att du debiteras efter den effekt du förbrukar. (kWh). Detta kommer att redovisas på årsavgiften som du får kvartalsvis från BRF Trollskogen.

Vänligen planera för varierande belopp på dina avier om du har autogiro tex.

Övergripande process för laddstolpar

Övriga frågor och funderingar kring laddstolpar vänligen kontakta styrelsen för mera information.