Ladda din elbil

Från och med måndagen 22/3 kan du boka / ställa dig i kö för en plats med möjlighet att ladda din bil. Du gör detta genom att ta kontakt med AimoPark. Läs mer om laddning av elbil på sidan om laddstolpar

Ladda din elbil

Styrelsen har berett ett förslag för stämman att ta ställning till i sin helhet gällande installation av laddstolpar samt hur dessa skall hanteras framgent.

Styrelsens förslag samt bakgrund finns att läsa på denna länk eller i menyn överst med texten ”Laddstolpar”.

Stämman kommer att hållas i garaget för att social distansering kan utövas samt att vi endast kommer ha en punkt för att hålla stämman så kort som möjligt.

Efter att stämman är avslutad kommer styrelsen finnas tillgängliga för frågor om tex vad som händer med inglasning av balkonger.

Extrastämma 2020-12-16 kl 18.00

BRF Trollskogen har fått beviljat bidrag för installation av laddstolpar i garaget. Arbetet med att upphandla lösning och sätta igång med arbetet fortgår nu när bidrag är beviljat.

Beviljat bidrag för installation av Laddstolpar

På nedan länkar kan du finna styrelsens svar på de två motioner som inkommit till årsstämman som hålls 2020-09-06 kl 19:00 i föreningslokalen.

Svar på motioner till årsstämma 2020-06-09 kl 19:00

Årsredovisningen finns nu publicerad under fliken Dokument samt att du kan finna den på nedan länk.

https://www.trollskogen.org/wp-content/uploads/2020/05/Årsredovisning-2019.pdf

kallelse till årsstämma finns anslaget i alla portar i föreningens gemensamma utrymmen.