Kallelse årsstämma

Styrelsen i BRF Trollskogen kallar till årsstämma den 21/6 kl 18:00 i föreningens garage. Kallelsen är även anslagen i alla portar i trapphusen.

Kallelsen hänvisar även till förändringar i föreningens stadgar för att reflektera de förändringar i lagstiftningen som vi behöver göra i våra stadgar.

Bifogat på nedan länkar finner ni även årsredovisning förslag till nya stadgar.

Kallelse årsstämma

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med Ownit för bredband, telefoni och TV. Det nya avtalet sänker den totala månadskostnaden för medlemmar samt ger tillgång till Ownit Play där du kan ta del av ditt TV-utbud via tex telefon och läsplattor. Detta innebär även att standard utbudet av tv-kanaler minskar från 16 till 8st men enskilda medlemmar kan teckna sig för fler kanaler via Ownit direkt.

Avtalet börjar gälla 2022-11-01 och kostnaden kommer justeras på kommande fakturor. Mer information kommer skickas ut från Ownit själva med information..

Då det är ett avtal så vi kan ej publicera den nya kostnaden offentligt.

Nytt avtal med Ownit

BRF Trollskogen kallar till årsstämma 2022-05-18 kl 18:30 i föreningens garaget. Kallelsen är även anslagen i alla portar.

I kallelsen finns en proposition från styrelsen gällande innergården samt årsredovisningen.

Årsredovisning 2021 BRF Trollskogen i Mariehäll

Väl mött och vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Trollskogen

Kallelse Årsstämma

Föreningen har fått beviljat bygglov för balkonginglasningar. Inglasning sker tillsammans med Svenska Lumon AB.

Varmt välkommen till visning av balkonginglasning och genomgång av offert.

Datum

29:e september kl 18:00
30:e september kl 18:00

Suddagummans gata 14-10 längs med gatan.

Mer information kan hittas i nedan bifogad fil.

Inglasning balkonger

Kallelser kommer att inom kort anslås i trapphus för årsstämma som kommer hållas den 26/8 kl 19.00. Årsstämman kommer att hållas utomhus på innergården. Skulle det mot förmodan inte vara möjligt att hålla stämman utomhus flyttar vi till garaget.

Tänk på att vi lever i en pandemi och att vi alla bör hålla ett gott avstånd om minst 1 meter mellan sällskap/boende under årsstämman.

Årsredovisningen finner du på nedan länk, väl mött styrelsen