Kallelse Årsstämma

BRF Trollskogen kallar till årsstämma 2022-05-18 kl 18:30 i föreningens garaget. Kallelsen är även anslagen i alla portar.

I kallelsen finns en proposition från styrelsen gällande innergården samt årsredovisningen.

Årsredovisning 2021 BRF Trollskogen i Mariehäll

Väl mött och vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Trollskogen

Kallelse Årsstämma

Föreningen har fått beviljat bygglov för balkonginglasningar. Inglasning sker tillsammans med Svenska Lumon AB.

Varmt välkommen till visning av balkonginglasning och genomgång av offert.

Datum

29:e september kl 18:00
30:e september kl 18:00

Suddagummans gata 14-10 längs med gatan.

Mer information kan hittas i nedan bifogad fil.

Inglasning balkonger

Kallelser kommer att inom kort anslås i trapphus för årsstämma som kommer hållas den 26/8 kl 19.00. Årsstämman kommer att hållas utomhus på innergården. Skulle det mot förmodan inte vara möjligt att hålla stämman utomhus flyttar vi till garaget.

Tänk på att vi lever i en pandemi och att vi alla bör hålla ett gott avstånd om minst 1 meter mellan sällskap/boende under årsstämman.

Årsredovisningen finner du på nedan länk, väl mött styrelsen

Årsredovisning 2020 nytt datum!

Från och med måndagen 22/3 kan du boka / ställa dig i kö för en plats med möjlighet att ladda din bil. Du gör detta genom att ta kontakt med AimoPark. Läs mer om laddning av elbil på sidan om laddstolpar

Ladda din elbil

Styrelsen har berett ett förslag för stämman att ta ställning till i sin helhet gällande installation av laddstolpar samt hur dessa skall hanteras framgent.

Styrelsens förslag samt bakgrund finns att läsa på denna länk eller i menyn överst med texten ”Laddstolpar”.

Stämman kommer att hållas i garaget för att social distansering kan utövas samt att vi endast kommer ha en punkt för att hålla stämman så kort som möjligt.

Efter att stämman är avslutad kommer styrelsen finnas tillgängliga för frågor om tex vad som händer med inglasning av balkonger.